OLkWEb

OlkWeb
Læreplanportal

“Ett verktøy for alt”

Trykk på logo for innlogging.

OLKWEB er et nettbasert
verktøy for oppfølging, opplæring
og administrasjon av lærlinger