Om oss

Om oss


Bli kjent med oss


Hvem er vi?Hva gjør opplæreingskontoret?


Vi eies av medlemsbedrifter på Haugalandet og har ansvaret for å rekruttere lærlinger, tegne kontrakt, og hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen i opplæringsbedriften.

Opplæringskontoret følger opp lærlingen og bedriften i læretiden.

Som lærling får du tilgang til en elektronisk opplæringslogg som kvalitetssikrer opplæringen. Vi gjennomfører yrkesteori, kurs for lærlinger og fagprøveforberedende kurs.


Kurs vi tilbyr lærlingen:


Repetisjon av VG2 Kjøretøy læreplan med kvalitetsikkring modulvis.
AC Kurs med kompetansebevis.
Grunnleggende EL Bil kurs.


Tilpasset opplæring:


Tilpasset opplæring utenfor normalveien 2+2 år*
* Etter avtale med fylkeskommunen og Videregående skole.


FINN OSS

ADRESSE


Varden 25, 5535 Haugesund


MOBIL


(47) - 90139184


EMAIL


post@mekkbil.no